SBLCore-ohjelmisto

Luo ja hallitse käyttöturvallisuustiedotteita helposti

SBLCore on ohjelmisto, joka yksinkertaistaa käyttöturvallisuustiedotteisiin liittyviä paperitöitä. Sen hyötyjä arvostavat kemikaalien ja seosten valmistajat, maahantuojat ja jakelijat. Tee tästä prosessista nopea ja suoraviivainen käyttöturvallisuustiedotteiden manuaaliseen käsittelyyn verrattuna.

Miksi valita SBLCore? Minimoi käyttöturvallisuustiedotteiden virheet, käytä vähemmän aikaa lainsäädäntömuutosten etsimiseen ja ole varmempi sovellettavasta lainsäädännöstä. Tämän lisäksi asiakirjasi eivät koskaan katoa, sillä ne varmuuskopioidaan turvallisesti.

SBLCore Blue

Tasaisesti jakautuvat kustannukset ja yhden kuukauden ennakkomaksu. Tilaus sisältää jo päivitykset, jotka varmistavat lainsäädännön ajantasaisen noudatuksen.

SBLCore Green

Ohjelmistolisenssin kertaosto. Ensimmäisten 12 kuukauden päivitykset sisältyvät hintaan, ja mahdollisia lisäpäivityksiä voi ostaa myöhemmin.

Kokeiluversio

SBLCore
maksutta 14 päiväksi

Kokeile maksutonta SBLCore-ohjelmistoversiota ilman sitoumuksia.

Kokeiluversiota ei päivitetä automaattisesti tilaukseksi. Voit tehdä tilauksen suoraan verkkosivustollamme tai ottamalla yhteyttä käyttäen osoitetta sales@sblcore.com.

SBLCore Trial
 • Ohjelmisto ilmoittaa, montako päivää kokeilujakson päättymiseen on.
 • Kokeiluversiossa luomasi käyttöturvallisuustiedotteet siirretään pyynnöstä täyteen versioon.

Jotkin toiminnot ovat rajoitettuja täyteen versioon verrattuna:

 • Käyttöturvallisuustiedotteen vienti ei ole saatavilla
 • Asiakirjassa on vesileima
 • Valitut osiot ovat rajoitettuja
Miksi SBLCore-ohjelmiston käyttö kannattaa aloittaa

SBLCore-ohjelmiston tärkeimmät hyödyt

Automaattiset toiminnot

Tuotteiden automaattisen luokittelun varmistus, automaattinen lausekkeiden täydennys

Intuitiivinen ympäristö

Käyttäjäystävällinen ja intuitiivinen ohjelmisto, jota on helppo käyttää

Tuki ja koulutus

Ilmainen sähköposti- ja puhelintuki, saatavilla laaja valikoima koulutusvaihtoehtoja

Eri kieliä

Ohjelmistoa voidaan käyttää 36 maassa ja 27 kielellä

Tärkeimmät ominaisuudet

SBLCore-ohjelmiston ominaisuudet

SBLCore-ohjelmisto tarjoaa laajan valikoiman ominaisuuksia, jotka helpottavat kaikkia käyttöturvallisuustiedotteiden luomiseen ja hallintaan liittyviä toimia. Parannamme prosessia jatkuvasti päivittämällä nykyisiä ominaisuuksia ja luomalla uusia.

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatiminen

Luo käyttöturvallisuustiedotteita nopeasti. Täytä vain perustiedot, niin ohjelmisto laskee tuoteluokituksen ja täydentää tekstin kaikkiin osioihin saatujen H-lausekkeiden perusteella. Käyttöturvallisuustiedotteiden editori mahdollistaa YK-numeron lisäämisen ADR:n, luettelonumeron ja säilytysluokan osana.

Luodut käyttöturvallisuustiedotteet ja täydentävät asiakirjat voidaan helposti arkistoida ohjelmistoon ja viedä .pdf-, .xlsx- ja .docx-tiedostoon tai erityiseen .sbl-tiedostoon, joka on suunniteltu tietojen jakamiseen SBLCore-ohjelmiston käyttäjien kesken.

Luokitus

Automaattinen luokitus ja luokitusraportti

Ohjelma laskee oikean luokituksen automaattisesti seoksen yksittäisten ainesosien prosenttiosuuden ja niiden toksikologisten ja ympäristötoksikologisten tietojen perusteella. Automaattinen luokitus sisältää luokitusraportin.

Luokitusraportissa kuvataan, miten ohjelma laski seoksen luokituksen, ja luetellaan syöttötiedot. Laskenta sisältää myös välittömän ATE-myrkyllisyyden johdon ja ympäristövaarojen osittaiset uudelleenlaskennat. Seoksen vaarojen laskennassa käytetään yhteenvetokaavoja aineiden additiivisten vaikutusten arviointia varten.

Aineet

Ainetietokanta ja omien aineiden luonti

Ohjelmisto sisältää sellaisten aineiden tietokannan, joilla on yhdenmukaistettu luokitus CLP-asetuksen liitteen VI mukaisesti ja joiden on noudatettava työympäristön altistumisrajoja koskevia ohjeita.

Jos ainetta ei ole tietokannassa, voit joko luoda sen tai käyttää ECHA-tietokannan linkkiä. Sen kautta ainetta koskevat tiedot voidaan helposti tuoda ja niitä voi myös tarvittaessa muokata.

Asiakkaan pyynnöstä voimme myös laatia räätälöidyn ainetietokannan.

PCN ja UFI-tunniste

Myrkytystietokeskuksen ilmoitus ja ainutkertainen koostumustunniste

Jotta työskentely olisi virtaviivaisempaa, ohjelmisto voi luoda tiedoston sopivassa muodossa, ja se voidaan sitten ladata helposti ECHA-portaaliin. Pitkän, manuaalisen lähetyksen välttämiseksi ohjelmisto ilmoittaa sinulle kaikki tarvittavat pakolliset tiedot.

UFI-tunniste on yksi PCN-ilmoituksen pakollisista osista. Sisäänrakennetun UFI-generaattorimme avulla UFI-tunniste luodaan yksinkertaisesti kaavan numerokoodin ja yrityksen ALV-numeron perusteella. UFI-tunniste sisällytetään sitten etikettimerkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteeseen.

Tarkistus

Ajantasaisen voimassaolon tarkistus ja päivitykset

Älä käytä aikaa lainsäädännön muutosten etsintään. Käyttöturvallisuustiedotteiden luettelossa vanhentuneet asiakirjat on merkitty ”liikennevalotoiminnolla”. Se reagoi muotoon liittyvien muutosten ja päivitettyjen luokitusvaatimusten tarpeeseen.

Oranssi valo tarkoittaa, että käyttöturvallisuustiedotteiden muoto on vanhentumassa tai ne sisältävät ainetta, joka luokitellaan uudelleen. Punainen väri tarkoittaa, että käyttöturvallisuustiedotteiden muoto on virheellinen tai ne sisältävät ainetta, jonka luokitus on vanhentunut.

Tarkistustoiminto päivittää sitten käyttöturvallisuustiedotteen, luo käyttöturvallisuustiedotteesta kopion senhetkisillä tiedoilla ja arkistoi alkuperäisen käyttöturvallisuustiedotteen.

Käännökset ja lausekkeet

Kielen muuttaminen ja lausekkeiden automatisointi

Automaattinen lauseketoiminto yksinkertaistaa käyttöturvallisuustiedotteita huomattavasti johtamalla tiedot lopullisesta tuoteluokituksesta ja täyttämällä puuttuvat lausekkeet näiden tietojen perusteella. Automaattiset lausekkeet ovat kunkin maan ajantasaisen kansallisen lainsäädännön mukaisia. Ne eivät ole pelkkiä suoria käännöksiä. Käyttäjät voivat myös luoda omia erityisiä lausekkeitaan.

Käyttöturvallisuustiedote voidaan yhdellä napsautuksella kääntää helposti mille tahansa ohjelmiston kielelle.

Merkinnät

Etikettimerkintöjen suunnittelu ja muodollisuudet

Jos tuskailet etikettien luonnin ja pakollisten tekstien kirjoittamisen kanssa, etikettien editoriominaisuus voi auttaa. SBLCore luo etiketin, sisällyttää siihen pakollisen tekstin ja valmistelee sen tulostusystävällisiin muotoihin. Asiakirja voidaan tallentaa pdf-, docx- ja png-muodoissa.

Luo ohjeet graafisen suunnittelun studiolle järjestelmään kerätyistä tiedoista. Pakollisen tekstin lisäksi ohjeissa määritellään myös pakkauskoon mukaan symbolien ja koko etiketin koko.

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatiminen

Luo käyttöturvallisuustiedotteita nopeasti. Täytä vain perustiedot, niin ohjelmisto laskee tuoteluokituksen ja täydentää tekstin kaikkiin osioihin saatujen H-lausekkeiden perusteella. Käyttöturvallisuustiedotteiden editori mahdollistaa YK-numeron lisäämisen ADR:n, luettelonumeron ja säilytysluokan osana.

Luodut käyttöturvallisuustiedotteet ja täydentävät asiakirjat voidaan helposti arkistoida ohjelmistoon ja viedä .pdf-, .xlsx- ja .docx-tiedostoon tai erityiseen .sbl-tiedostoon, joka on suunniteltu tietojen jakamiseen SBLCore-ohjelmiston käyttäjien kesken.

Automaattinen luokitus ja luokitusraportti

Ohjelma laskee oikean luokituksen automaattisesti seoksen yksittäisten ainesosien prosenttiosuuden ja niiden toksikologisten ja ympäristötoksikologisten tietojen perusteella. Automaattinen luokitus sisältää luokitusraportin.

Luokitusraportissa kuvataan, miten ohjelma laski seoksen luokituksen, ja luetellaan syöttötiedot. Laskenta sisältää myös välittömän ATE-myrkyllisyyden johdon ja ympäristövaarojen osittaiset uudelleenlaskennat. Seoksen vaarojen laskennassa käytetään yhteenvetokaavoja aineiden additiivisten vaikutusten arviointia varten.

Ainetietokanta ja omien aineiden luonti

Ohjelmisto sisältää sellaisten aineiden tietokannan, joilla on yhdenmukaistettu luokitus CLP-asetuksen liitteen VI mukaisesti ja joiden on noudatettava työympäristön altistumisrajoja koskevia ohjeita.

Jos ainetta ei ole tietokannassa, voit joko luoda sen tai käyttää ECHA-tietokannan linkkiä. Sen kautta ainetta koskevat tiedot voidaan helposti tuoda ja niitä voi myös tarvittaessa muokata.

Asiakkaan pyynnöstä voimme myös laatia räätälöidyn ainetietokannan.

Myrkytystietokeskuksen ilmoitus ja ainutkertainen koostumustunniste

Jotta työskentely olisi virtaviivaisempaa, ohjelmisto voi luoda tiedoston sopivassa muodossa, ja se voidaan sitten ladata helposti ECHA-portaaliin. Pitkän, manuaalisen lähetyksen välttämiseksi ohjelmisto ilmoittaa sinulle kaikki tarvittavat pakolliset tiedot.

UFI-tunniste on yksi PCN-ilmoituksen pakollisista osista. Sisäänrakennetun UFI-generaattorimme avulla UFI-tunniste luodaan yksinkertaisesti kaavan numerokoodin ja yrityksen ALV-numeron perusteella. UFI-tunniste sisällytetään sitten etikettimerkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteeseen.

Ajantasaisen voimassaolon tarkistus ja päivitykset

Älä käytä aikaa lainsäädännön muutosten etsintään. Käyttöturvallisuustiedotteiden luettelossa vanhentuneet asiakirjat on merkitty ”liikennevalotoiminnolla”. Se reagoi muotoon liittyvien muutosten ja päivitettyjen luokitusvaatimusten tarpeeseen.

Oranssi valo tarkoittaa, että käyttöturvallisuustiedotteiden muoto on vanhentumassa tai ne sisältävät ainetta, joka luokitellaan uudelleen. Punainen väri tarkoittaa, että käyttöturvallisuustiedotteiden muoto on virheellinen tai ne sisältävät ainetta, jonka luokitus on vanhentunut.

Tarkistustoiminto päivittää sitten käyttöturvallisuustiedotteen, luo käyttöturvallisuustiedotteesta kopion senhetkisillä tiedoilla ja arkistoi alkuperäisen käyttöturvallisuustiedotteen.

Kielen muuttaminen ja lausekkeiden automatisointi

Automaattinen lauseketoiminto yksinkertaistaa käyttöturvallisuustiedotteita huomattavasti johtamalla tiedot lopullisesta tuoteluokituksesta ja täyttämällä puuttuvat lausekkeet näiden tietojen perusteella. Automaattiset lausekkeet ovat kunkin maan ajantasaisen kansallisen lainsäädännön mukaisia. Ne eivät ole pelkkiä suoria käännöksiä. Käyttäjät voivat myös luoda omia erityisiä lausekkeitaan.

Käyttöturvallisuustiedote voidaan yhdellä napsautuksella kääntää helposti mille tahansa ohjelmiston kielelle.

Etikettimerkintöjen suunnittelu ja muodollisuudet

Jos tuskailet etikettien luonnin ja pakollisten tekstien kirjoittamisen kanssa, etikettien editoriominaisuus voi auttaa. SBLCore luo etiketin, sisällyttää siihen pakollisen tekstin ja valmistelee sen tulostusystävällisiin muotoihin. Asiakirja voidaan tallentaa pdf-, docx- ja png-muodoissa.

Luo ohjeet graafisen suunnittelun studiolle järjestelmään kerätyistä tiedoista. Pakollisen tekstin lisäksi ohjeissa määritellään myös pakkauskoon mukaan symbolien ja koko etiketin koko.

Maat ja kielet

SBLCore on saatavilla 27 kielellä

Yksi SBLCore-ohjelmiston merkittävimmistä hyödyistä on käyttöturvallisuustiedotteiden luominen yhteensä 36 maahan, joista suurin osa on EU-maita. Ohjelmisto sisältää valmiita lausekkeita kaikilla saatavilla olevilla kielillä.

Voit muuntaa käyttöturvallisuustiedotteen jollekin 36 maan kielistä yhdellä napsautuksella. Jos lausekkeiden on noudatettava sovellettavaa lainsäädäntöä, käännös ei ole suora. Yksilölliset lausekkeet on mukautettu vastaamaan maan lainsäädäntöä.

Muita kieliversioita ja valtioita lisätään jatkuvasti.

Myös ohjelmistoympäristö on saatavilla 27 kielellä. Käyttäjä voi helposti vaihtaa käyttöliittymän kielen.

Käyttöturvallisuustiedotteiden näytteet

Miten SBLCore-ohjelmisto toimii

Ohjelmiston opetusvideot

First Steps in SBLCore play

Videoilla kuvataan yksinkertaisesti jokainen ohjelmiston työskentelyvaihe. Ne ovat asiakkaidemme käytettävissä ohjelmiston johdantona ja myös jatkuvasti hyödyllisenä resurssina. Löydät ohjeet ohjelmiston käytön aloittamiseen, käyttöturvallisuustiedotteen luomiseen, käännösten toimintaan ja tulosten vientiin PCN-portaaliin.

SBLCore-tuki

Koulutus, konsultaatiot ja opetusvideot

Olemme ylpeitä asiakastuestamme – asiakkaidemme kanssa viestii vain omistautunut henkilökunta, joka tuntee lainsäädännön ja ohjelmiston erinomaisesti.

Ohjelmisto on intuitiivinen ja sisältää tarkat käyttöohjeet.

Peruskoulutus

Helppokäyttöisen ja intuitiivisen ohjelmiston ja aloituksessa auttavan koulutuksen ansiosta SBLCorea voivat käyttää tehokkaasti asiantuntijoiden lisäksi myös lyhyen koulutuksen saaneet työntekijät.

Erikoistunut tuki

Lähetä sähköpostia asiantuntevalle tukitiimillemme, joka on valmiina ratkaisemaan nopeasti kaikki tekniset ongelmat tai käyttäjäongelmat.

Yksinkertainen käyttöohje

SBLCore-asennuksen mukana toimitetaan selkeä ja yksinkertainen ohjelmisto-opas, joten se on käyttäjien käytettävissä aina tarvittaessa.

Säännölliset päivitykset

Ohjelman päivityksillä varmistetaan tekninen vakaus ja sujuva toiminta, mutta ennen kaikkea niillä varmistetaan käytettyjen tietojen ajantasainen lainsäädännön noudatus.

Lisäpalvelut

Tuki ja neuvonta ovat tärkeä osa palveluitamme. Tavallisen asiakastuen lisäksi tarjoamme myös lisäpalveluita, jotka auttavat työskentelemään käyttöturvallisuustiedotteiden parissa.

SBLCore-ohjelmistoa koskeva koulutus

Esittelemme SBLCore-ohjelmiston ominaisuuksia ja opetamme käyttämään sitä tehokkaasti.

Käyttöturvallisuustiedotteiden luontia koskeva koulutus

Tässä koulutuksessa opetamme, kuinka voit luoda käyttöturvallisuustiedotteen SBLCore-ohjelmistossa.

Koulutus KTT luomiseen tuotteen sekoituksella

Valmistelemme raaka-aineet oman tuotteesi sekoittamista varten ja luomme formulaation mukaisen käyttöturvallisuustiedotteen.

Ohjelmiston helppo asennus ja hallinta

Asiakasportaali

Olennainen osa ohjelmistoa on asiakasportaalin käyttöoikeus. Sen kautta voit tarkastella ohjelmiston asetuksia ja muuttaa niitä tarpeidesi mukaan.

Tilauksen hallinta

Tarkastele tilauksesi tilaa ja aktiivisia palveluita täältä. Tilaukset voi irtisanoa ja aktivoida uudelleen milloin tahansa.

Laskut ja maksutavan hallinta

Laskutusosiosta löydät kaikki lähetetyt laskut ja voit ladata ne tarvittaessa. Täällä voit myös hallita maksutapojasi.

Käyttäjien ja maiden hallinta

Asiakasportaalissa tiettyjä maita voi aktivoida tai deaktivoida tarpeen mukaan. Käyttäjien hallinta mahdollistaa käyttäjien lisäämisen tai vähentämisen, mukaan lukien salasanojen hallinnan.

Yhteydenotto tukeen

Voit ottaa yhteyttä asiakastukeen nopeasti käyttämällä lomaketta, johon tietosi on jo täytetty valmiiksi. Viestintä tapahtuu sähköpostitse.

Oletko kiinnostunut SBLCore-ohjelmistosta?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Kenelle ohjelmisto sopii?
Ohjelmisto on suunniteltu kaikille, jotka käsittelevät kemikaaleja ja seoksia ja joiden on laadittava niille käyttöturvallisuustiedotteita tai käännettävä olemassa olevat käyttöturvallisuustiedotteet toiselle kielelle.
Kuka voi käyttää ohjelmistoa?
Käyttäjäystävällisen ja intuitiivisen ympäristön ansiosta ohjelmisto sopii käyttöturvallisuustiedotteiden luonnin asiantuntijoiden lisäksi myös aloittelijoille, jotka eivät tunne kemikaalilainsäädäntöä.
Missä kaikessa ohjelmisto voi auttaa?
SBLCore on kattava työkalu, jonka avulla voit luoda käyttöturvallisuustiedotteen 27 kielellä sekä etikettimerkintöjä, UFI-tunnisteen ja ilmoituksen PCN-portaaliin. Ohjelmisto varmistaa myös kaikkien käyttöturvallisuustiedotteiden ja niiden täydentävien asiakirjojen arkistoinnin sekä valvoo käyttöturvallisuustiedotteen lainsäädännöllistä oikeellisuutta ja ajantasaisuutta. Tärkeä ominaisuus on automaattinen tuoteluokitus, jonka ohjelmisto laskee syötettyjen tietojen perusteella.
Mitä ohjelmisto sisältää?
Ohjelmisto sisältää sellaisten aineiden tietokannan, joilla on yhdenmukaistettu luokitus CLP-asetuksen liitteen VI mukaisesti ja joiden on noudatettava työympäristön altistumisrajoja koskevia ohjeita. Mukana on myös ECHAn ainehakutoiminto, jonka avulla aine voidaan tuoda suoraan ECHAn tietokannasta ohjelmistotietokantaan. Se sisältää myös tietokannan käytettävissä olevista kansallisista altistumisrajoista. Ohjelmisto sisältää myös kaikkien saatavilla olevien kieliversioiden lauseketietokannan.
UKK

Haluatko lisätietoja SBLCore-ohjelmistosta?

Tutustu asiakkaidemme usein kysyttyihin kysymyksiin ja niiden vastauksiin.

Kouluille ja opettajille

SBLCore Edu

Ohjelmiston maksuton lisenssi ehdot täyttävien koulujen opiskelijoille ja opettajille opetus- ja opiskelutarkoituksiin. SBLCore Edun ominaisuudet ovat samat kuin SBLCore Bluen, mutta sitä ei voi käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Tietojen vienti on rajoitettua.

Onko toimintasi liian pientä ohjelmistopotentiaalin maksimointiin tai eikö sinulla ole kapasiteettia käsitellä käyttöturvallisuustiedotteita itse?

Käytä käyttöturvallisuustiedotteiden luontipalveluamme

Ei aikaa vieviä lainsäädäntötutkimuksia tai huolta mahdollisista virheistä. Tarjoamme käyttöturvallisuustiedotteiden ammattimaista käsittelyä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti sekä muita niiden laadintaan liittyviä palveluita. Tämä palvelu on saatavilla 36 maassa 27 kielellä.

Asiakkaamme

Liity yli 750 yrityksen joukkoon, jotka ovat jo käyttäneet tuotteitamme tai palveluitamme täysin tyytyväisinä.

 • Škoda logo
 • Colorlak logo
 • Stachema logo
 • PrgAero logo
 • Baumit logo
 • Hexpol logo
 • Severochema logo
 • Mol logo
SBLCore logo

Tarjoamme ratkaisuja käyttöturvallisuustiedotteiden luontiin ja hallintaan. Anna meidän auttaa käyttöturvallisuustiedotteiden luontiin, luokitteluun ja arkistointiin liittyvässä hallinnossa. SBLCore-ohjelmisto on suunniteltu kemikaalien ja seosten valmistajille, maahantuojille, jakelijoille ja erilaisille käyttäjille.

Tarvitsetko apua?

Ota yhteyttä

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Tsekin tasavalta

CRN: 04278968
ALV nro: CZ04278968

Kontakt

Puhelin: +420 731 390 417

Sähköposti: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.5.10

Käytämme evästeitä

Käytämme sivustollamme evästeitä sivuston käyttäjien käyttäytymisen ymmärtämiseen, jotta voimme tarjota sisältöä käyttäjien mieltymysten mukaan.

Lisätietoja evästeistä ×
Toiminnalliset evästeet
Tämä verkkosivusto käyttää välttämättömiä evästeitä, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä sen asianmukaisen toiminnan kannalta. Se varmistaa sivun oikean näytön, mahdollistaa lomakkeiden lähettämisen ja vastaavat tarpeelliset toiminnot. Näitä teknisiä evästeitä ei voi poistaa käytöstä.
Cookie Verkkotunnus Voimassaolo Kuvaus Tietojen käsittelijä
sblcore_cc www.sblcore.fi Yksi vuosi Tallentaa käyttäjän suostumuksen evästeiden käyttöön. SBLCore s.r.o.
Fly www.sblcore.fi Istunto Tallentaa käyttäjän istuntoon liittyviä tietoja. SBLCore s.r.o.
Analyyttiset evästeet
Käytämme analyyttisiä evästeitä arvioidaksemme verkkosivustomme suorituskykyä. Käytämme näitä evästeitä seurataksemme käyntien määrää, liikenteen lähteitä ja käyttäjien käyttäytymistä verkkosivustollamme – esimerkiksi selvitämme, mitä tietoa he etsivät ja mitkä tiedot ovat heille tärkeimpiä. Nämä tiedot auttavat meitä optimoimaan sivuston ja parantamaan palveluitamme.
Cookie Verkkotunnus Voimassaolo Kuvaus Tietojen käsittelijä
_ga www.sblcore.fi 2 vuotta Käyttäjien tunnistamiseen käytetty tunnus. Google
_ga_0FGL9THVGW www.sblcore.fi 2 vuotta Käyttäjien tunnistamiseen käytetty tunnus. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ www.sblcore.fi 2 vuotta Käyttäjien tunnistamiseen käytetty tunnus. Google
Markkinointievästeet
Markkinointievästeitä käytetään näyttämään osuvia mainoksia mieltymystesi perusteella. Tämä kumppaneidemme käyttämä henkilökohtainen sisältö saattaa näkyä useilla verkkosivustoilla. Jos et valitse näitä evästeitä, mainosten määrä ei muutu, mutta niitä ei enää räätälöidä kiinnostuksen kohteidesi mukaan.
Cookie Verkkotunnus Voimassaolo Kuvaus Tietojen käsittelijä
_gcl_au www.sblcore.fi 3 kuukautta Google AdSensen palveluita käytetään mainonnan tehokkuuden tarkasteluun verkkosivustoilla. Google