UKK

Yleisimmät

Kysymyksiä ja vastauksia

Tutustu asiakkaidemme usein kysyttyihin kysymyksiin SBLCore-ohjelmistosta ja käyttöturvallisuustiedotteista yleisesti.

Lainsäädäntö ja käyttöturvallisuustiedotteet yleisesti

Mikä on käyttöturvallisuustiedote?
Käyttöturvallisuustiedote on asiakirja, joka varmistaa tiedon välittymisen toimitusketjussa. Siksi se on välttämätön asiakirja, kun käsitellään vaarallisia kemikaaleja ja seoksia.
Miltä käyttöturvallisuustiedote näyttää?
Käyttöturvallisuustiedote noudattaa EU:n REACH-asetuksen liitteessä II määritettyä muotoa. Se koostuu 16 osasta, joiden otsikot on laadittu kaikilla EU:n kielillä. Tämän vuoksi yksinkertaista, sanasta sanaan vastaavaa käännöstä ei voida tuottaa. Lisäksi on määritelty, mitä tietoja kunkin osan tulee sisältää. Tiedot on kirjoitettava selkeästi ja ytimekkäästi. Euroopan ulkopuolisiin maihin sovelletaan niiden omaa kansallista lainsäädäntöä.
Millä kielellä käyttöturvallisuustiedotteen tulee olla?
Käyttöturvallisuustiedotteen kieli riippuu kohdemaasta, jossa aine tai seos saatetaan markkinoille. Käyttöturvallisuustiedote on aina laadittava maan virallisella kielellä.
Mille tuotteille käyttöturvallisuustiedote on laadittava?
Käyttöturvallisuustiedote on laadittava ensisijaisesti vaarallisiksi luokitelluille aineille tai seoksille. Joissakin tapauksissa käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä eli seoksille, joita ei ole luokiteltu vaarallisiksi mutta jotka sisältävät ihmisten terveydelle tai ympäristölle vaarallista ainetta tai joille on asetettu altistumisrajat työympäristössä.
Mitkä tuotteet eivät tarvitse käyttöturvallisuustiedotetta?
Käyttöturvallisuustiedotetta ei tarvitse laatia eläinlääkkeille, kosmetiikalle, lääkkeille, elintarvikkeille tai rehuille. Toinen ryhmä ovat esineet, jotka saavat tietyn muodon tuotannon aikana. Näitä varten käyttöturvallisuustiedotetta käytetään kuitenkin yleensä välittämään tärkeitä tietoja lopputuotteesta.
Kuka tarvitsee käyttöturvallisuustiedotteen?
Kaikki, jotka käsittelevät kemikaaleja tai seoksia millään tavalla. Tämä voi tarkoittaa valmistajaa, maahantuojaa, jakelijaa ja jopa jatkokäyttäjää.
Kuka voi luoda käyttöturvallisuustiedotteen?
Käyttöturvallisuustiedotteen laatijan tulee olla pätevä, koulutustaan säännöllisesti ylläpitävä henkilö. Kuinka usein ja kenen tulisi suorittaa koulutus ei kuitenkaan enää ole määritelty lainsäädännössä. SBLCore voi tarjota koulutusta. Osallistuja saa todistuksen koulutuksen jälkeen. Voimme tarjota koulutusta jopa viidelle henkilölle samanaikaisesti.
Miten määritän seoksen luokituksen?
Tuotteiden luokittelu tehdään CLP-asetuksessa kuvattujen sääntöjen perusteella. Luokitus on tehtävä ainesosien vaarojen ja konsentraatioiden sekä niiden toksikologisten ja ympäristötoksikologisten tietojen perusteella. Tiettyjen vaarojen tilanteissa tuotteen fyysiset ominaisuudet tai laboratoriotestit voivat myös sisältyä laskelmaan. SBLCore-ohjelmisto voi auttaa laskemaan luokituksen.
Mitä tarkoittaa käyttöturvallisuustiedotteen tarkistus ja milloin se suoritetaan?
Tarkistuksessa päivitetään käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät tiedot. Yleisin syy tähän on kaavan tai esimerkiksi REACH-asetuksen liitteessä II kuvatun käyttöturvallisuustiedotteen muodon muutos. Usein myös muokataan tai otetaan käyttöön uusia aineita, joilla on yhdenmukaistettu luokitus.
Mitä etiketin tulee sisältää?
Tuotteen etiketti on laadittava käyttöturvallisuustiedotteen kohdan 2.2 mukaisesti. On tärkeää varmistaa, että käyttöturvallisuustiedote ja etiketti vastaavat toisiaan, koska annettavien tietojen tulee olla identtisiä.

SBLCore-ohjelmisto ja kaikki siihen liittyvä

Kenelle ohjelmisto sopii?
Ohjelmisto on suunniteltu kaikille, jotka käsittelevät kemikaaleja ja seoksia ja joiden on laadittava niille käyttöturvallisuustiedotteita tai käännettävä olemassa olevat käyttöturvallisuustiedotteet toiselle kielelle.
Kuka voi käyttää ohjelmistoa?
Käyttäjäystävällisen ja intuitiivisen ympäristön ansiosta ohjelmisto sopii käyttöturvallisuustiedotteiden luonnin asiantuntijoiden lisäksi myös aloittelijoille, jotka eivät tunne kemikaalilainsäädäntöä.
Missä kaikessa ohjelmisto voi auttaa?
SBLCore on kattava työkalu, jonka avulla voit luoda käyttöturvallisuustiedotteen 27 kielellä sekä etikettimerkintöjä, UFI-tunnisteen ja ilmoituksen PCN-portaaliin. Ohjelmisto varmistaa myös kaikkien käyttöturvallisuustiedotteiden ja niiden täydentävien asiakirjojen arkistoinnin sekä valvoo käyttöturvallisuustiedotteen lainsäädännöllistä oikeellisuutta ja ajantasaisuutta. Tärkeä ominaisuus on automaattinen tuoteluokitus, jonka ohjelmisto laskee syötettyjen tietojen perusteella.
Mitä ohjelmisto sisältää?
Ohjelmisto sisältää sellaisten aineiden tietokannan, joilla on yhdenmukaistettu luokitus CLP-asetuksen liitteen VI mukaisesti ja joiden on noudatettava työympäristön altistumisrajoja koskevia ohjeita. Mukana on myös ECHAn ainehakutoiminto, jonka avulla aine voidaan tuoda suoraan ECHAn tietokannasta ohjelmistotietokantaan. Se sisältää myös tietokannan käytettävissä olevista kansallisista altistumisrajoista. Ohjelmisto sisältää myös kaikkien saatavilla olevien kieliversioiden lauseketietokannan.
Mitä tulisi tehdä, jos aine ei ole SBLCoren tietokannassa?
Tietokanta sisältää pääasiassa aineita, joilla on yhdenmukaistettu luokitus, sekä aineita, joille on asetettu työperäisen altistumisen raja-arvot. Jos ainetta ei ole tietokannassa, se voidaan hakea ja tuoda ohjelmistotietokantaan suoraan ECHA-tietokannasta. Vaihtoehtoisesti aineen voi lisätä tietokantaan manuaalisesti sen käyttöturvallisuustiedotteen tietojen perusteella.
Mitkä ovat saatavilla olevat ohjelmistovaihtoehdot?
Saatavilla olevat vaihtoehdot ovat SBLCore Blue – ohjelmiston tilaus – ja SBLCore Green – pysyvän lisenssin osto. Koulutustarkoituksiin tarjoamme ilmaisen SBLCore Edu -version.
Mihin tiedot tallennetaan?
SBLCore Green -vaihtoehdossa tietokanta sijaitsee yrityksen tietokoneella tai palvelimella. Tallennuspaikka on käyttäjän päätettävissä. Tietojen varmuuskopiointi on täysin käyttäjien hallinnassa. SBLCore Blue -vaihtoehdossa tietokanta tallennetaan pilveen, jossa se varmuuskopioidaan automaattisesti. Tietoja voidaan käyttää missä tahansa.
Montako käyttöturvallisuustiedotetta ohjelmistolla voi luoda?
Rajoittamaton määrä käyttöturvallisuustiedotteita voidaan luoda molemmissa ohjelmistoversioissa.
Miten ohjelmiston kokeiluversio toimii?
Kun olet lähettänyt rekisteröintilomakkeen, kokeiluversion lataus alkaa. Se on sitten asennettava Windows-laitteeseesi. Tämä versio on käytettävissä maksutta 14 päivän ajan asennuksen jälkeen. Kokeiluversion ohjelmisto-ominaisuuksia ei ole rajoitettu. Ainoa poikkeus on vesileimattujen tulosteasiakirjojen vienti. Satunnaiset osiot piilotetaan esikatselussa. Luodut tiedot voidaan muuntaa täyteen versioon. Kokeiluversion lataaminen ei velvoita sinua tilaamaan ohjelmiston täyttä versiota, eikä siitä peritä maksuja.
Minkä laitteiden ja käyttöjärjestelmien kanssa ohjelmisto on yhteensopiva?
Kaikkia ohjelmistotyyppejä voidaan käyttää Windows-laitteilla (Windows 8.1 ja uudemmat). macOS-käyttöjärjestelmää ei tueta suoraan, mutta ohjelmistoa voidaan käyttää virtuaalisen Windowsin avulla. Ohjelmistoa ei voi käyttää mobiililaitteilla tai tableteilla.
Kuinka monella tietokoneella ohjelmistoa voi käyttää?
Yksi käyttäjä voi asentaa ohjelmiston enintään kolmelle laitteelle (PC tai kannettava tietokone).
Salliiko SBLCore ohjelmiston ulkopuolella luotujen käyttöturvallisuustiedotteiden tuonnin?
SBLCoren tukemien muiden kuin .sbl-tiedostojen tuonti ei ole oletusarvoisesti mahdollista. Ulkoisten tietojen tuonti voidaan ratkaista yksilöllisellä järjestelyllä.
Miten SBLCore Blue -tilaukseni toimii?
Tilauksen vähimmäisaika on yksi kuukausi. Tilaukset voidaan tämän jälkeen irtisanoa milloin tahansa mutta aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua tilausasetusten viimeisestä muutoksesta (eli valtion tai käyttäjän lisäämisestä).
Miten lopetan SBLCore Blue -tilaukseni?
Ohjelmiston tilaus voidaan yksinkertaisesti päättää ohjelmistoliittymän tilausasetuksissa määritettynä päivänä tai SBLCore-asiakasportaalin kautta. Portaaliin voi siirtyä verkkosivuston kautta.
Mitä ohjelmistoon tallennetuille tiedoille tapahtuu SBLCore Blue -tilauksen päättymisen jälkeen?
Suosittelemme, että varmuuskopioit kaikki luomasi tiedot ennen tilauksen päättämistä. Ohjelmisto ilmoittaa sinulle tästä vaiheesta, kun olet peruuttamassa tilaustasi. Tiedot poistetaan ohjelmistosta pysyvästi 14 päivän kuluttua irtisanomisesta. Tänä aikana ohjelmisto on käytettävissä ja tiedot voidaan edelleen ladata mutta ohjelmiston ominaisuuksia ei voi enää käyttää.
Voinko uusia SBLCore-ohjelmistotilaukseni?
Voit uusia tilauksen kirjautumalla sisään SBLCore-asiakasportaaliin tai myyntiedustajan kautta. Jos tilaus uusitaan yli 14 päivää alkuperäisen tilauksen päättymisen jälkeen, luomasi alkuperäiset tiedot eivät ole enää saatavilla ohjelmiston käyttöliittymässä.
Miten käyttöturvallisuustiedotteiden käännökset toimivat?
SBLCore sisältää lauseketietokannan, jonka lausekkeet on käännetty kaikille ohjelmistossa saatavilla oleville kieliversioille. Lainsäädäntölausekkeet eivät ole pelkästään käännöksiä, vaan ne noudattavat kansallisten säännösten tarkkaa sanamuotoa. Tämän ominaisuuden ansiosta ohjelmisto voi kääntää käyttöturvallisuustiedotteen yksinkertaisesti ja oikein toiselle kielelle. Jos käyttäjältä puuttuu lauseke tai sen sanamuotoa on muutettava, käyttäjä voi luoda oman lausekkeensa ja sen käännökset.
Miten tunnistan vanhentuneen käyttöturvallisuustiedotteen ohjelmistossa ja miten voin muuttaa sitä?
SBLCore ilmoittaa asiakirjan päivitystarpeesta ”liikennevalotoiminnolla”, joka tuo esille käyttöturvallisuustiedotteiden vanhentuneet muodot, aineet tai hallinnan parametrit. Kun painat ”Tarkista”-painiketta, ohjelmisto päivittää käyttöturvallisuustiedotteen automaattisesti. Tietokantaan tallennetaan tällöin kaksi versiota asiakirjasta – alkuperäinen (arkistoitu) ja uusi käyttöturvallisuustiedote.
Voiko SBLCoressa luoda altistumisskenaarioita?
Tämä ei ole mahdollista, koska altistumisskenaariolle ei ole määritelty yhtenäistä muotoa. Ohjelmistossa voit kuitenkin liittää altistumisskenaarion käyttöturvallisuustiedotteeseen liitteenä.
Pystyykö ohjelmisto määrittämään seoksen ADR:n?
Jokaisen yrityksen, jonka toimintaan kuuluu vaarallisten tuotteiden kuljetus yli määrätyn rajan, on nimettävä vähintään yksi kuljetuksiin koulutettu turvallisuuskonsultti. Ohjelmisto ei voi luokitella tuotetta ADR:n perusteella.
Täydentävät asiakirjat sisältävät H-lausekkeen, jota ohjelmisto ei tarjoa (esim. H320, H333). Miksi?
Euroopan unioni noudattaa kemikaalilainsäädännön CLP- ja REACH-asetuksia. CLP-asetuksen merkintä- ja pakkausvaatimuksia selventävät ohjeet ovat peräisin GHS-järjestelmästä (Globally Harmonised System). Tämä sisältää suuren määrän vakiolausekkeita, eli jos käyttäjällä on käyttöturvallisuustiedote GHS-muodossa, lausekkeita ei välttämättä voi vaihtaa tietojen välittämisen osana EU-toimitusketjussa.

Käyttäjätuki ja muut palvelut

Mitä tukea käyttäjille tarjotaan?
Tuotetukeen voi ottaa yhteyttä käyttäen osoitetta support@sblcore.com. Voit myös ottaa meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella, jolla voit lähettää suoran tukipyynnön. Vastaamme kaikkiin tiedusteluihin aina mahdollisimman pian.
Mitä oppaita on saatavilla ohjelmiston käyttöön?
Yksityiskohtaiset opetusvideot ovat saatavilla asiakkaillemme SBLCoren verkkosivustolla tai YouTube-kanavallamme. Tarkat ohjeet ovat saatavilla myös ohjelmiston käyttöliittymässä.
Millaisia koulutuksia asiakkaille tarjotaan?
1) SBLCore-ohjelmistoa koskeva koulutus
2) Käyttöturvallisuustiedotteiden luontia koskeva koulutus
3) Käyttöturvallisuustiedotteiden luontia ja tuotteiden sekoitusta koskeva koulutus

PCN-portaalin ilmoitus ja UFI-tunnisteet

Mikä on UFI ja mihin se on tarkoitettu?
UFI-tunniste eli ainutkertainen koostumustunniste on yksilöllinen koodi, jota tarvitaan ilmoitettaessa vaarallisista seoksista PCN-portaalissa. Se on myös pakollinen osa etikettimerkintöjä. UFI-tunnisteessa on 16 merkkiä ja yhtenäinen UFI-etuliite (esim. UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3). Sen luomiseen tarvitaan yrityksen ALV-numero ja kaavan numerokoodi. Lisätietoja UFI-tunnisteesta löytyy generaattorin verkkosivulta.
Mikä on PCN ja mitä seoksia ilmoitukset koskevat?
PCN on Euroopan unionin portaali, jota hallinnoi ECHA. Se on tarkoitettu vaarallisia kemiallisia seoksia koskevien tietojen toimitukseen. Ihmisten terveydelle tai fysikaalisesti vaarallisista seoksista on tehtävä ilmoitus. Ilmoitus sisältää UFI-tunnisteen, joka on myös etikettimerkintöjen pakollinen osa. Tiedot on toimitettava erityisessä i6z-muodossa.
Mitä UFI-tunnisteen luominen edellyttää?
UFI-tunnisteen luomiseen tarvitaan yrityksen ALV-numero ja kaavan numerokoodi. Kaavan numerokoodi voi olla mikä tahansa numero. Tuotteille on kuitenkin valittava kestävä numerointimuoto, jotta eri kaavojen tuotteilla ei ole samoja UFI-tunnisteita. Kaavan numerokoodin valinnassa voi käyttää esimerkiksi sisäistä tuotenumerointijärjestelmää.
Miltä UFI näyttää ja missä se ilmoitetaan?
UFI-tunniste on pakollinen osa etikettiä, ja sen tulee olla helposti luettavassa ja pysyvässä muodossa. Lyhenne ”UFI” on yhtenäinen eli muuttumaton kaikilla Euroopan unionin kielillä. Lyhenne edeltää itse tunnistetta, joka on aina 16 merkkiä pitkä. Tunniste esitetään sitten muodossa UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3.
Kuka on velvollinen tekemään ilmoituksen?
Ensisijainen velvoite koskee maahantuojia, jotka ostavat tuotteen Euroopan talousalueen ulkopuolelta ja saattavat sen EU:n markkinoille, samoin kuin jatkokäyttäjiä, jotka sekoittavat omia tuotteitaan tai puuttuvat tuotteen pakkaukseen. Lisäksi velvoitetta voidaan soveltaa myös jakelijoihin. Tämä vaihe on pakollinen, jos maahantuoja tai jatkokäyttäjä ei ole varmistanut ilmoitusvelvollisuutta.
Mitä tietoja ilmoituksessa vaaditaan?
Ilmoitus laajentaa pakollisia tietoja alkuperäisiin vaatimuksiin verrattuna. Esimerkiksi UFI-tunniste, 70 % tuotteen koostumuksesta, pakkauksen tyyppi ja koko, eurooppalaisen tuoteluokitusjärjestelmän (EuPCS) mukaiset tuoteluokat sekä tiedot tuotteen vaaroista, etikettimerkinnöistä, toksikologisista tiedoista ja fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista vaaditaan.
Mistä alkaen ilmoitusvelvollisuutta sovelletaan?
Ilmoituspäivä riippuu tuotteen käytöstä. Kuluttaja- ja ammattikäytön ilmoitusvelvollisuutta sovelletaan 1.1.2021 alkaen. Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen seosten päivämäärä on 1.1.2024. Tuotteiden, joista on aiemmin ilmoitettu kansallisten sääntöjen mukaisesti ja joiden koostumusta tai luokitusta ei ole muutettu, alkuperäiset ilmoitukset ovat voimassa vuoden 2024 loppuun saakka. 1.1.2025 alkaen kaikista markkinoilla olevista vaarallisista seoksista on ilmoitettava CLP-asetuksen liitteen VIII vaatimusten mukaisesti.
Kenelle tiedot siirretään?
Ilmoittajan on toimitettava tiedot kaikille jäsenvaltioille, joissa seos saatetaan markkinoille. Nämä tiedot annetaan sitten myrkytystietokeskusten ja terveydenhuollon henkilöstön käyttöön. Kukin valtio määrittää nämä tahot kansallisella tasolla.
Mistä saan kaavan numerokoodin?
Kaavan numerokoodi sekä ALV-numero tai yritysavain tarvitaan UFI-tunnisteen luomiseen. Tätä numeroa hallinnoi täysin UFI-tunnisteen luova yritys, ja se voi olla mikä tahansa numero nollan ja noin 268 miljoonan välillä. On mahdollista käyttää esimerkiksi olemassa olevaa yrityksen numerointijärjestelmää, kaavakoodeja tai EAN-koodin osaa.
Mistä saan yritysavaimen?
Jos yrityksellä ei ole ALV-numeroa tai sitä ei haluta käyttää, yrityksen UFI-tunnisteen avainta voidaan käyttää luontiin. Avaimen voi saada verkon UFI-generaattorilla ja sitä voidaan käyttää UFI-tunnisteiden luomiseen toistuvasti. Tämän vuoksi suosittelemme sen tallentamista.

Osta SBLCore Blue -tilaus

Miten voin tilata ohjelmiston?
Ohjelmiston voi tilata suoraan verkkosivuston Hinnasto-osiosta. Voit myös tilata ohjelmiston myyntiosastomme (sales@sblcore.com) kautta.
Mitkä ovat saatavilla olevat tilausvaihtoehdot?
Tilauksen voi tilata kuukausi- tai vuosisopimuksena. Tarjoamme vuosisopimuksen alennettuun hintaan.
Voinko muuttaa tilausasetuksiani?
Tilausasetuksia voi säätää asiakasportaalissa tai ohjelmiston asetuksissa. Voit lisätä tai poistaa käyttäjiä ja valtioita, muuttaa maksutietoja ja myös irtisanoa tilauksesi.
Miten lisään palvelun tilauksen aikana (toisen valtion tai käyttäjän)?
Valtioita tai käyttäjiä voi helposti lisätä tai muuttaa asiakasportaalissa. Jos sinulla on kuukausisopimus, voit päättää tilauksesi vasta yhden kuukauden kuluttua valtion tai käyttäjän lisäämisestä.
Miten voin irtisanoa tilaukseni?
Voit peruuttaa tilauksesi asiakasportaalissa tai ohjelmistossa napsauttamalla kohtaa Tilaus -> Peruuta tilaus. Kuukausisopimuksessa tilauksen voi irtisanoa valittuna päivänä mutta aikaisintaan yhden kalenterikuukauden kuluttua palvelun viimeisestä ostosta.
Mitkä maksutavat hyväksytään?
Tilaukset voidaan maksaa maksukortilla tai tilisiirrolla.
Miten tilauksen laskutus toimii kortilla maksettaessa?
Jos kyseessä on ensimmäinen maksukortilla maksettu tilaus, tilausmaksu maksetaan etukäteen. Samalla luodaan lasku. Kuukausisopimuksessa kaikki myöhemmät maksut veloitetaan takautuvasti kunkin kalenterikuukauden päättymisen jälkeen. Kun vuosisopimukseen lisätään toinen valtio tai käyttäjä tilauksen aikana, myös nämä palvelut laskutetaan takautuvasti kunkin kalenterikuukauden päättymisen jälkeen. Kun uusit vuositilauksesi, seuraavan vuoden sovellettava tilaussumma on jälleen maksettava ja veloitetaan maksukortiltasi etukäteen. Laskut lähetetään sähköisesti tilauksen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Kaikki lähetetyt laskut ovat saatavilla asiakasportaalissa.
Miten tilauksen laskutus toimii tilisiirrolla maksettaessa?
Tilisiirrolla maksettavalle vuosisopimuksen ensimmäiselle ja kaikille sitä seuraaville tilauksille luodaan myös lasku, joka erääntyy 14 päivän kuluttua. Kuukausisopimuksen ensimmäiselle ja kaikille sitä seuraaville tilauksille lähetetään lasku takautuvasti kaikkien sellaisten kalenterikuukausien päättymisen jälkeen, jolloin ohjelmisto on ollut aktiivinen. Laskut lähetetään sähköisesti tilauksen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Kaikki lähetetyt laskut ovat saatavilla asiakasportaalissa.

Mitä lainsäädäntöä kemikaaleihin ja seoksiin sovelletaan?

REACH

REACH kattaa kemikaalien rekisteröinnin, arvioinnin, lupamenettelyt ja rajoitukset, ja lisäksi siinä määritellään käyttöturvallisuustiedotteiden muoto ja sisältö. Käyttöturvallisuustiedotteiden muoto määritellään tämän asetuksen liitteessä II. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat kemikaalien tai seosten tärkeä tietolähde ja olennainen osa toimitusketjua.

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta

CLP

CLP-asetus koskee kemikaalien ja seosten luokitusta, merkintöjä ja pakkausta. Luokitus on tärkeä osa käyttöturvallisuustiedotetta. Sen perusteella määritellään kaikkien osien tekstit. Merkintöjen osana CLP-asetuksessa kuvataan säännöt, jotka koskevat symbolien ja koko etiketin kokoa pakkauksen koon mukaan. Asetukseen sisältyy myös liite VI, jossa määritellään aineiden yhdenmukaistettu luokitus.

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1272/2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta

Biosidit

Biosideja koskevassa asetuksessa käsitellään biosidivalmisteiden asettamista markkinoille ja käyttöä. Biosidi on tuote, jonka tarkoituksena on tuhota, torjua tai tehdä haitattomaksi haitallisia eliöitä. Asetuksessa määritellään erityisesti biosidimerkinnät, joilla on omat erityispiirteensä (esim. tehoaineen ja sen konsentraation ilmoittaminen). Kukin biosidivalmiste saa sisältää ainoastaan hyväksytyiltä toimittajilta peräisin olevia tehoaineita tai, jos sovellettavissa, tarkasteltavina olevia tehoaineita, joita saa käyttää ainoastaan hyväksytyllä biosidivalmistetyypillä.

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 528/2012, biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä

Puhdistusaineet

Pesuaineita koskevassa asetuksessa käsitellään astianpesu-, pyykinpesu- ja puhdistusaineita. Siinä erotellaan, myydäänkö pesuainetta ammattikäyttäjille vai suurelle yleisölle, ja tämä vaikuttaa etikettimerkintöjen tiukkuuteen. Siinä kuvataan myös tuotteiden biohajoavuutta ja fosfaattipitoisuutta koskevat säännöt. Pesuaineet edellyttävät erilaisten, joko terveydenhuollon työntekijöille tai suurelle yleisölle tarkoitettujen tiedotteiden käsittelyä.

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 648/2004, pesuaineista

Onko sinulla muita kysymyksiä, joihin et ole löytänyt vastausta?

Asiakkaamme

Liity yli 750 yrityksen joukkoon, jotka ovat jo käyttäneet tuotteitamme tai palveluitamme täysin tyytyväisinä.

  • Škoda logo
  • Colorlak logo
  • Stachema logo
  • PrgAero logo
  • Baumit logo
  • Hexpol logo
  • Severochema logo
  • Mol logo
SBLCore logo

Tarjoamme ratkaisuja käyttöturvallisuustiedotteiden luontiin ja hallintaan. Anna meidän auttaa käyttöturvallisuustiedotteiden luontiin, luokitteluun ja arkistointiin liittyvässä hallinnossa. SBLCore-ohjelmisto on suunniteltu kemikaalien ja seosten valmistajille, maahantuojille, jakelijoille ja erilaisille käyttäjille.

Tarvitsetko apua?

Ota yhteyttä

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Tsekin tasavalta

CRN: 04278968
ALV nro: CZ04278968

Kontakt

Puhelin: +420 731 390 417

Sähköposti: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.5.10

Käytämme evästeitä

Käytämme sivustollamme evästeitä sivuston käyttäjien käyttäytymisen ymmärtämiseen, jotta voimme tarjota sisältöä käyttäjien mieltymysten mukaan.

Lisätietoja evästeistä ×
Toiminnalliset evästeet
Tämä verkkosivusto käyttää välttämättömiä evästeitä, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä sen asianmukaisen toiminnan kannalta. Se varmistaa sivun oikean näytön, mahdollistaa lomakkeiden lähettämisen ja vastaavat tarpeelliset toiminnot. Näitä teknisiä evästeitä ei voi poistaa käytöstä.
Cookie Verkkotunnus Voimassaolo Kuvaus Tietojen käsittelijä
sblcore_cc www.sblcore.fi Yksi vuosi Tallentaa käyttäjän suostumuksen evästeiden käyttöön. SBLCore s.r.o.
Fly www.sblcore.fi Istunto Tallentaa käyttäjän istuntoon liittyviä tietoja. SBLCore s.r.o.
Analyyttiset evästeet
Käytämme analyyttisiä evästeitä arvioidaksemme verkkosivustomme suorituskykyä. Käytämme näitä evästeitä seurataksemme käyntien määrää, liikenteen lähteitä ja käyttäjien käyttäytymistä verkkosivustollamme – esimerkiksi selvitämme, mitä tietoa he etsivät ja mitkä tiedot ovat heille tärkeimpiä. Nämä tiedot auttavat meitä optimoimaan sivuston ja parantamaan palveluitamme.
Cookie Verkkotunnus Voimassaolo Kuvaus Tietojen käsittelijä
_ga www.sblcore.fi 2 vuotta Käyttäjien tunnistamiseen käytetty tunnus. Google
_ga_0FGL9THVGW www.sblcore.fi 2 vuotta Käyttäjien tunnistamiseen käytetty tunnus. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ www.sblcore.fi 2 vuotta Käyttäjien tunnistamiseen käytetty tunnus. Google
Markkinointievästeet
Markkinointievästeitä käytetään näyttämään osuvia mainoksia mieltymystesi perusteella. Tämä kumppaneidemme käyttämä henkilökohtainen sisältö saattaa näkyä useilla verkkosivustoilla. Jos et valitse näitä evästeitä, mainosten määrä ei muutu, mutta niitä ei enää räätälöidä kiinnostuksen kohteidesi mukaan.
Cookie Verkkotunnus Voimassaolo Kuvaus Tietojen käsittelijä
_gcl_au www.sblcore.fi 3 kuukautta Google AdSensen palveluita käytetään mainonnan tehokkuuden tarkasteluun verkkosivustoilla. Google